S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARSProjekt w ramach programu Comenius

DZIEŃ 4

NASZE DRZEWKA / OUR TREES

Jednym z naszych zadań projektowych było utworzenie ogródka przy naszej szkole i zasadzenie w nim drzewek symbolizujących dany kraj partnerski. Posadziliśmy więc siedem wyjątkowych i różnorodnych drzewek wokół naszego dużego polskiego drzewka i umieściliśmy pod nimi duże kamienie z wymalowanymi nazwami krajów
i flagami.
NASZ SZKOLNY OGRÓDEK / OUR SCHOOL'S GARDEN

......drzewka zasadzone.... / .... a task was done....

... i reszta ogródka.... and the rest of the garden...

NOWE - HISZPAŃSKIE DRZEWKO DO NASZEGO OGRÓDKA
A NEW SPANISH TREE DO OUR GARDEN


Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW